Kataloger og brosjyrer

Her finner du KVX-materiell for fri nedlasting. De fleste brosjyrene er tilgjengelig på norsk, mens enkelte finnes kun i engelsk utgave.

Produktkatalog

KVX for Gruvedrift

KVX for Underground

KVX E2® Tooth System

KVX 1-bolt tannsystem

KVX Utility Tooth System

KVX slitestål

KVX Serrated Bucket Lips

KVX Front Protector

KVX Forks

KVX Ripper

KVX sliteribber

Unrivalled durability for all makes

KVX Bucket Program